دانلود تحقیق IPv6 30,000 ریال

دانلود تحقیق IPv6

IPv6   packet-switched اینترنت پروتکل ویرایش 6  یک پروتکل لایه ای شبکه ای برای  در کارهای اینترنتی می باشد. این نسخه از IP به اندازه IPV4  ،که نسخه فعلی پروتکل اینترنت برای کاربردهای عمومی در [...]

مشاهده و خرید