دانلود پاورپوینت آماده بررسی حل مسائل مکانیابی Multifacility location problems به همراه مثال 38,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی حل مسائل مکانیابی Multifacility location problems به همراه مثال

•          تعريف يک گراف اوزان  متصل ناميده ميشود اگر از هر گره به گره ديگر راهي باشد. يک جزء (Component)از گراف نامتصل  G  خود يک زيرگراف اوزان با حد اکثر گره هاي متصل است. تحليل ساختار گراف [...]

مشاهده و خرید