دانلود طرح توجیهی تولید شلنگ های PVC 30,000 ریال

دانلود طرح توجیهی تولید شلنگ های PVC

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول  مالی    منابع انسانی    فضا و …) دارای فرمت PDF  می باشد. مفصل و با تمام جزئیات    بسیار کامل و مرتب مناسب [...]

مشاهده و خرید
دانلود طرح توجیهی تولید مصنوعات PVC 30,000 ریال

دانلود طرح توجیهی تولید مصنوعات PVC

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول  مالی    منابع انسانی    فضا و …) دارای فرمت PDF  می باشد. مفصل و با تمام جزئیات    بسیار کامل و مرتب مناسب [...]

مشاهده و خرید
دانلود طرح توجیهی تولید لوله های PVC 30,000 ریال

دانلود طرح توجیهی تولید لوله های PVC

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول  مالی    منابع انسانی    فضا و …) دارای فرمت PDF  می باشد. مفصل و با تمام جزئیات    بسیار کامل و مرتب مناسب [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق پنجره های upvc 25,000 ریال

دانلود تحقیق پنجره های upvc

پنجره های upvc مقدمه:. 4 مزایاوخصوصیاتدربوپنجرههای UPVC :. 5 نصبآسان. 7 ثباترنگ. 8 آببندیمناسببااستفادهازلاستیکهای Epdm.. 9 آببندیمناسببااستفادهازلاستیکهای Epd. 9 عایقحرارتی. 9 عایقصوتی. 10 [...]

مشاهده و خرید