دانلود پاورپوینت آماده بررسی کاشت و پرورش برنج ديم UPLAND RICE عوامل موثر در كاشت برنج ديم 62,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی کاشت و پرورش برنج ديم UPLAND RICE عوامل موثر در كاشت برنج ديم

انتخاب رقم بايستي بر مبناي دو معيار زير صورت گيرد‌ 1  سازگاري رقم با شرايط بيعي محيطي الف  مقاوم بودن به فصل خشك و يا به تغييرات دما يا مقاومت به افزايش رطوبت در طول فصل باراني ب  مقاوم بودن به [...]

مشاهده و خرید