دانلود روش تحقيق در حقوق

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 106 کیلوبایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی: -

قیمت: 49,000 ریال

تعداد نمایش: 149 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 فوریه 2017

به روز رسانی در: 7 فوریه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

49,000 ریال – خرید

روش تحقيق در حقوق

كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ 1382

                         لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

                       اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم

                       و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

علم حقوق غالبا در شاخه هاي علوم انساني (عام) –  علوم اجتماعي (خاص) قرار دارد.

نظريه

جايگاه نظريه در تحقيق : هدف از تحقيق علمي جبري جز ايجاد وانشاي نظريه و اصولي آن نيست.

مفهوم نظريه : مجموعه اي از تعريف ها يا پيشنهادات درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه بعد منظم و مووني از وقايع و پديده هايي كه در اثر اين همبستگي به وجود مي آيند ارائه مي دهد

             1- موضوع آن پيشنهاد درباره تعدادي متغير به هم پيوسته است¬ اگر حسن درس
بخواند در كنكور قبول مي شود.

اركان تعريف              2- بعدي منظم از به هم پيوستگي متغيرها نشان مي دهد.

           3- نحوه وقوع پديده ها و وقايع را توضيح مي دهد¬ آب در 1000  جوش بگيريد.

1-  بيانگر ماهيت يا رابطه علت و معلولي پديده ها ومتغيرها است.

2-  از تركيب يك سري قضايا و قوانين و مفاهيم به هم پيوسته حاصل مي شود.

3-  قدرت آينده نگري دارد.

اوصاف نظريه علمي     4- توانايي آزمون سخت و ارزيابي لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ كنند.

                                      5- نظريه بايد چهارچوب مناسبي را براي تحقيق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوين و)

                              6- نظريه نبايد با ساير نظريه هاي مورد تائيد و شناخته شده تعارض داشته باشد.

 

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن مي رود- يك بيانيه پيشنهاد آزمايش واقعي درباره نحوه روابط متغيرها

تعريف علمي : فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشه مندانه درباره ماهيت،چگونگي وروابط بين پديده ها،اشياء و متغيرها و پژوهشگر را در تشخيص نزديك ترين ومحتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي نمايد.

فرق فرضيه و نظريه :

1-   نظريه مشتمل برقضاياي كلي وعمومي است .

2-    فرضيه مبني برموضوع ومسئله تحقيق است .

 

نقشه فرضيه در تحقيق :

1-   به يافتن نظم و ترتيب در بين وقايع واستنتاج كمك مي كند.

2-   جهت كلي را به پژوهشگر مشخص مي كند.

3-   مطالعه منابع جهت دار مي شود.

4-   ايجاد حساسيت در مسايل مهم تحقيق .

5-   باعث درك بهتر مسئله وكشف ابزار و تغيير اطلاعات مي شود.


تحقيق

مفهوم : مصدر از باب تفعيل حقيقت امري را كشف كردن- بازجوي رسيدگي و حقيقت يابي . فعاليت منظم ومدون با هدف كشف وگسترش علم و حقيقت يا كشف حقيقي مجهول يا مجمل كه به روش خاصي از طريق جستجو به دست مي آيد.

 خصوصيات يك تحقيق علمي :

1-   برخورداري از تشريفات خاصي ارزيابي مسئله ¬ طرح تحقيق مناسب (تعريف مسئله فرضيه ها روش گردآوري اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها) ¬ تدوين گزارش تحقيق¬ انتشار

2-   توسعه قلمرو معرفت ¬ مطلب تازه اي را كشف و ارائه كند يا مطالب قبلي را تجزيه وتحليل و نقد و بررسي كند.

3-   وجود واقعيت خارجي ¬ از عالم خارج مساله تحقيق وجود داشته باشد.

 تعريف تحقيق علمي¬ تلاش منظم و قوام با تشريفات خاص با هدف كشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر كه در عالم خارج موجوداست.

فلسفه يا مبناي تحقيق علمي : نياز فطري انساني كه ذاتاً جستجوگر است براي پاسخگوي به نيازهاي حياتي خود

هدف از تحقيق علمي : بررسي نظريه ها به منظور ارائه نظريه براي حل مشكل

پاسخ دهید