دانلود پروژه پایانی بررسی تاثیر سبک های دلبستگی بر کاهش علائم افسردگی

دانلود پروژه پایانی بررسی تاثیر سبک های دلبستگی بر کاهش علائم افسردگی

تعداد صفحات: 87

حجم فایل: 800 کیلوبایت

فرمت فایل: Doc

دسته بندی: -

قیمت: 79,000 ریال

تعداد نمایش: 1101 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 4 آگوست 2017

به روز رسانی در: 3 می 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

79,000 ریال – خرید

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک های دلبستگی بر کاهش علائم افسردگی است جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان در سال تحصیلی 96-95  می باشد که تعداد آنها تقریبا 100 نفر میباشد . از بین آنها تعداد 30 دانشجو که بالاترین نمره را در مقیاس افسردگی بک کسب کرده بودند به عنوان نمونه افسرده و 30 نفر که کمترین نمره را در مقیاس افسردگی بدست آورده بودند به عنوان نمونه غیر افسرده انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه های افسردگی بک، سبک هویت برزونسکی و دلبستگی بزرگسالان هازن و شاور استفاده شده است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های موجود در آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی( آزمون تی و مانوا) استفاده شده است. نتایج نشان  داد که: سبک دلبستگی و سبک هویت در دانشجویان افسرده و غیر افسرده متفاوت است . به گونه ای که سبک دلبستگی نا ایمن ، نا ایمن – دوسوگرا در دانشجویان  افسرده و سبک دلبستگی ایمن در دانشجویان نرمال بالا گزارش شد. همچنین در بررسی سبک هویتی نیز هویت هنجاری و تعهد در دانشجویان نرمال و هویت سردرگم در دانشجویان  افسرده بالا گزارش شد.

کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی، افسردگی ،دانشجو، کاهش علائم افسردگی

 مقدمه:

افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که به علت شیوع زیاد آن در میان افراد عادی در روان نژندی گاهی از آن به عنوان «سرما خوردگی روانی» یاد می شود. بیشتر افراد نوسانات شدید خلق و خوی خویش را که مولد احساس موقت اندوه و نداشتن انرژی برای انجام فعالیت های روزانه است را تجربه کرده اند با این حال نشانگان بالینی افسردگی ترکیبی از مشکلات به هم تنیده از عملکرد فرد در زمینه های عاطفی، حرکتی، اجتماعی و بیولوژیکی را ارائه می دهد و در صورت شدت داشتن وجدی بودن موجبات بی کفایتی یعنی عدم قابلیت فرد را فراهم می سازد و حتی می تواند زندگی فرد را تهدید کند. اطلاعات موجود در علل تشخیص و درمان افسردگی بزرگسالان از سالها قبل رو به افزایش است. لیکن تحقیق در مورد افسردگی در مورد افراد هیجده ساله از دو دهه پیش به طور منظم شروع شده است وهنوز بر روی این مسئله تمرکز دارد که آیا نشانه های افسردگی را می توان از سایر اختلالات رفتاری در این گروه سنی تشخیص داد. (لیف کوریت[1] و بیورتون[2] 1991).

در قرن های پیشین انسان ها بیش تر در معرض بیماری های واگیردار قرار داشتند. اما امروزه وجود اختلالات روانی با انواع و شدت های بیشتر به چشم می خورد. بیماری های روانی طیف وسیعی از اضطراب، افسردگی، استرس و جنون خفیف تا شدید را در برمی گیرد که شایع ترین آنها در ایران و جهان افسردگی است(دهستانی و همکاران، 1386). شیوع این اختلالات در هر طیفی از افراد وجود دارد اما در میان افراد در حال تحصیل و دانشجویان بسیار زیاد است حدود 78 درصد از دانشجویان از نشانه های افسردگی رنج می برند و تا 46 درصد هم نیازمند درمان تخصصی هستند (بک[3] و یانگ[4] ، 1979).

دلبستگی یک پیوند عاطفی است که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فروپاشی و ماندن در کنار آن، که در موقعیت استرس زا مشخص می شود تعریف میشود. (بالبی[5] ، 1969، برگ [6]، لورا[7]؛ 2007).تحقیقات متعددی ارتباط سبک های دلبستگی با اختلالات روان شناختی بویژه اختلال افسردگی را نشان داده‌اند، احمدی طهور سلطانی و همکاران، (1390)؛ جهان‌بخش و همکاران، (1390)؛ خراشادیزاده و همکاران، (1390)  در طی تحقیقی تحت عنوان رابطه سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان، نشان دادند که افراد افسرده از سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و افراد غیر افسرده از سبک دلبستگی ایمن برخوردارند.

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش… 2

مقدمه: 3

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 8

هدف کلی.. 8

اهداف ویژه 8

فرضیه ها 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش… 10

افسردگی.. 10

سبک دلبستکی.. 10

فصل دوم. 12

ادبیات و پیشینه پژوهش… 12

مقدمه. 13

افسردگی.. 13

تاریخچه. 16

طبقه بندی اختلال های خلقی.. 16

اختلال افسردگی اساسی.. 17

همه گیر شناسی.. 17

تشخیص… 17

ویژگی های بالینی.. 18

تشخیص افتراقی.. 18

سیر و پیش آگهی.. 18

نظریه های افسردگی.. 19

نظریه های زیست شناختی.. 19

اساس نوروشیمیایی افسردگی.. 19

اساس کالبد شناختی اعصاب افسردگی.. 20

دیدگاه روان تحلیل گری.. 20

نظریه تحلیلگران یونگی.. 21

دیدگاه فمنیستی.. 22

نظریه پردازش اطلاعات افسردگی.. 22

نظریه افسردگی بک… 23

نظریه افسردگی بک… 23

سبک دلبستگی.. 25

تعريف دلبستگي.. 26

انواع سبک های دلبستگی در بزرگسالان. 29

نگرش ها و باور های مربوط به دلبستگی.. 29

مفروضه‌هاي اساسي نظريه دلبستگي.. 30

ارتباط نظريه دلبستگي با نظريات ديگر. 32

نظريه روان تحليل گري.. 32

نظريه رفتار گرايي.. 33

ديدگاه كردار شناسي.. 34

پژوهش‌هاي هارلو. 36

دلبستگي و آسيب شناسي رواني.. 36

نظريه درماني دلبستگي.. 37

دلبستگي و آسيب شناسي رواني.. 37

نظريه درماني دلبستگي.. 38

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش… 39

پژوهش های داخلی.. 39

پژوهش های خارجی.. 42

فصل سوم. 44

روش شناسی پژوهش… 44

روش کار. 45

الف- روش پژوهش… 45

ب- روش گرد آوری اطلاعات.. 45

ج- ابزار گرد آوری اطلاعات: 46

پرسشنامه افسردگی بک: 46

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان. 47

د- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

فصل چهارم. 48

تجزیه و تحلیل داده ها 48

این فصل از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 49

الف-ویژگی های جمعیت شناختی.. 49

ب- یافته های توصیفی.. 53

ج- یافته های استنباطی.. 55

فصل پنجم. 61

بحث و نتیجه گیری.. 61

بحث در خصوص فرضیه های پژوهش… 62

محدودیت های پژوهش… 63

پیشنهادهای پژوهش… 64

منابع و ضمایم. 65

منابع. 66

پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G) 75

پاسخ نامه آزمون سبک هویت.. 77

پرسشنامه افسردگی بک… 78

پرسنامه سبک دلبستگی.. 80

پاسخ دهید