دانلود پروژه پایانی دینی زبان عربی

دانلود پروژه پایانی دینی زبان عربی

تعداد صفحات: 131

حجم فایل: 548 مگابایت

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 799,900 ریال

تعداد نمایش: 141 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 دسامبر 2019

به روز رسانی در: 26 دسامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

799,900 ریال – خرید

دانلود پروژه پایانی دینی زبان عربی

 پروژه پایانی دینی زبان عربی

اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران

این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش میرسد

در اس پی دی فایل تمام محصولات را با اطمینان کامل و به کمترین قیمت تهیه کنید

پروژه پایانی دینی زبان عربی توسط گروه فناوری اطلاعات سپیده برای وبسایت اس پی دی فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این پژوهش را بعنوان پروژه پایان ترم خود ارائه دهند و نمره کامل را دریافت نمایند. تمامی صفحات در پروژه پایانی دینی زبان عربی  بادقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است، لذا نیاز به مطالعه مجدد، ویرایش و یا دستکاری این پروژه نیست و بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت گرفته و یا تحویل استاد دهید.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 

فصل اول :‌ كليات                                                                                                       1

بخش اول

1- 1- 1 زندگي نامة مؤلف                                                                                              

1- 1- 2  اساتيد                                                                                                            

1- 1- 3   آثار قرآن پژوهي قريشي                                                                                   

1- 1- 4  توصيف مختصر برخي آثار                                                                            

1 .  الاخلاق و الآداب                                                                                                      

2 . المعجم المهروس لا لفاظ الصحيفه الكامليه                                                                    

3 . خاندان  وحي در زندگاني چهارده معصوم عليه السلام                                                      

بخش دوم

1- 2- 1  منابع تفسير احسن الحديث                                                                                  

1- 2- 1- 1  منابع تفسيري                                                                                               

1- 2- 1- 2   منابع حديثي و روايي                                                                                   

1- 2- 1- 3   منابع لغوي                                                                                                             

1- 2- 2  توصيف مختصري از تفسير احسن الحديث                                                           

فصل دوم :  مباني ، روش و گرايش تفسيري احسن الحديث

بخش اول :  مباني تفسير

الف .  تفسير

1 . معناي لغوي تفسير                                                                                                     

2 . معناي اصطلاحي تفسير                                                                                               

3 . ضرورت تفسير                                                                                                           

4 . تفسير به رأي                                                                                                             

ب .  تأويل                                                                                                      

1 . معناي لغوي و اصطلاحي تأويل                                                                                               

2 . كاربرد و معناي تأويل                                                                                                 

3آيات تاويل و نظر مفسر احسن الحديث 

4 . تفاوت تفسير و تأويل                                                                                               

2- 1  مباني تفسيري احسن الحديث                                                                                

2- 1- 1 مجيت ظواهر قرآن                                                                                          

2- 1- 2  بواطن قرآن                                                                                                     

2- 1- 3 وحياني بودن الفاظ قرآن                                                                                    

بخش دوم

2- 2- روش تفسيري احسن الحديث                                                                                

2- 2- 1- استنادات به قرآن                                                                                            

الف . سياق                                                                                                                 

ب .  سياق متشابه                                                                                                           

2- 2- 2استناد به روايات                                                                                              

1 . روايات مورد استفاده در مصداق آيه                                                                            

2 . روايات مورد استفاده در استنباط حكم فقهي آيه                                                           

3 . روايات مورد استفاده در تاويل آيات                                                                             

4 . روايات مورد استفاده در تفصيل و تبيين آيه                                                                     

2- 2- 3  قواعد ادبي- زباني                                                                                            

2- 2- 3- 1   لغت                                                                                                       

2- 2- 3- 2 صرف و نحو                                                                                                            

2- 3 گرايش تفسيري احسن الحديث                                                                               

2- 3- 1  جهت گيري هدايتي- تربيتي                                                                               

2- 3- 2  جهت گيري علمي                                                                                           

فصل سوم :  مباحث علوم قرآني در احسن الحديث

3-1 حروف مقطعه در قرآن                                                                                             

3-1-1 تفسيرهاي مختلف راجع به حروف مقطعه در قرآن                                                   

3-1-2 ديدگاه صاحب تفسير احسن الحديث راجع به حروف مقطعه در قرآن                          

3- 2  اعجاز قرآن                                                                                                          

3- 2- 1  اعجاز در لغت و اصطلاح                                                                                  

3- 2- 2 آيات تحدي                                                                                                     

3- 2- 3 صرفه در اعجاز قرآن                                                                                          

3- 2- 4  وجوه اعجاز قرآن                                                                                          

3- 2- 5  فصاحت و بلاغت                                                                                             

3- 2- 6   اخبار از غيب                                                                                                  

3- 2- 7  اعجاز در عدم اختلاف و هماهنگي در آيات قرآن                                               

3- 3  تحريف نا پذيري قرآن كريم                                                                                   

3- 3- 1 مفهوم تحريف از ديدگاه لغويان                                                                          

3- 3- 2 تحريف در اصطلاح                                                                                          

3- 3- 3 تحريف داراي اقسامي است كه ذيلا به آن اشاره مي شود .                                      

3- 3- 4 دلايل و شواهد تحريف ناپذيري قرآن                                                                   

3- 3- 5 بررسي ديدگاه مفسر احسن الحديث درباره تحريف ناپذيري قرآن در ذيل برخي آيات . 

3- 4 محكم و متشابه                                                                                                    

3-4-1 معناي لغوي احكام و تشابه                                                                                             

3- 4- 2 تعريف محكم و متشابه                                                                                      

3- 4-3 ديدگاه صاحب تفسير احسن الحديث راجع محكم و متشابه                                       

3- 4- 4 بررسي تفسير چند نمونه از متشابهات در تفسير احسن الحديث .                                

3- 5 نسخ در قرآن                                                                                                       

3- 5- 1 معناي لغوي و اصطلاحي نسخ                                                                            

3- 5- 2 انواع نسخ                                                                                                       

3- 5- 2- 1 نسخ تلاوت بدون حكم                                                                               

3- 5- 2- 2 نسخ حكم و تلاوت                                                                                      

3- 5- 2- 3 نسخ حكم بدون تلاوت                                                                                 

3- 5- 3 ابعاد نسخ از ديدگاه مفسر احسن الحديث و ذكر نمونه هايي از آن                            

3- 5- 4 برخي از آياتي كه قريشي نسخ آنها را نپذيرفته است .                                            

3-6 جمع در قران                                                                                                          

3-6-1 موارد استعمال واژه جمع                                                                                     

3-6-2 ادله معتقدان به جمع آوري قرآن پس از رحلت پيامبر صلي اله عليه و آله                     

3-6-3 ادله معتقدان به جمع آوري قرآن قبل از رحلت پيامبر صلي اله عليه و آله                                  

3-6-4 جمع آوري قرآن توسط حضرت علي عليه السلام                                                    

3-6-5 ديدگاه صاحب احسن الحديث راجع به جمع قرآن                                                  

3-6-6 جمع آوري قرآن در زمان ابوبكر به دست زيد بن ثابت                                           

3-6-7 جمع آوري در زمان خليفه سوم عثمان                                                                   

منابع عربي                                                                                                                    

منابع فارسي                                                                                                                   

مقدمه

سنت الهي در همه زمان ها ، بر آن بوده كه هر پيامبري  را به زبان قومش مبعوث كند . لذا زبان قرآن ، همان زبان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله يعني زبان عربي است كه مردم هم ، به همان زبان با يكديگر سخن مي گفته اند . خداوند متعال پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را مفسر قرآن معرفي كرد . اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله كه زبانشان عربي بود ، قرآن را مي فهميدند ، چرا كه قرآن به زبان آنها نازل شده بود . اما با وجود اين هم زباني ، اختلاف نظرهاي بسياري داشتند كه پس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به مرور ظهور پيدا كرد . گاهي نيز اصحاب به برخي معاني دست نمي يافتند و به خود پيامبر صلي الله عليه و آله كه اولين مفسر بود ، رجوع مي كردند و پس از او نيز به اصحاب برجسته اي چون حضرت علي عليه السلام ، ابن عباس ، ابن مسعود و . . . مراجعه مي كردند به همين دليل ، از همان زمان به پيدايش ‹‹  علم تفسير ›› منجر شد . از اين رو علم تفسير قرآن يكي از مهم ترين علومي است كه دچار تحولات گوناگون شده است . تا جايي كه پس از خود تفسير ، مفسرين به بررسي مباني و روش هاي تفسيري ، مفسرين پرداخته اند ، زيرا در ميان مباحث علوم قرآني ، بحث از روش هاي تفسيري جايگاه خاصي به خود اختصاص داده است و پيدايش شيوه هاي مختلف تفسيري و به كار گيري مباني گوناگون در تفسير قرآن كريم ، زمينه طرح اين بحث ضروري را در علوم قرآني به وجود آورده است . با توجه به اهميت موضوع روش هاي مفسران و جايگاه ويژه اي كه در ميان مباحث علوم قرآني به خود اختصاص داده است ، در اين رساله به تبيين روش تفسيري ‹‹  تفسير احسن الحديث › از مؤلف معاصر ‹‹  سيد علي اكبر قريشي ›› پرداخته ايم . با مراجعه اي كه به پايگاه هاي اطلاع رساني و منابع مختلف شد ، در مورد اين تفسير كار جدي صورت نگرفته است . تنها در برخي از كتاب ها و مجلة حوزه به معرفي اين تفسير پرداخته شده است و به عنوان نمونه به مواردي از آن اشاره مي شود : 

المفسرون و حياتهم و منهجهم محمد علي ايازي ، نگاهي به قرآن قريشي ، سير تطور تفاسير شيعه محمد علي ايازي ، دانشنامه قرآن بهاء الدين خرمشاهي ، آشنايي با قرآن پژوهان ايران حسن پيري . روش تحقيق در اين پژوهش به شيوه كتابخانه اي است و در قم  بيشترين بهره را از كتابخانه تخصصي مركز فرهنگ و معارف قرآن بردم اما با كمال تأسف و با اين همه اهميت ، تلاش هاي در خور توجهي در جهت معرفي و بازشناسي اين روشها به چشم نمي خورد . اين تفسير گران سنگ را به هدف تبيين مباني ، روش و گرايش هاي تفسيري مفسر ، و نيز بررسي مباحث علوم قرآني آن برگزيديم . اميد است خداوند منان ، اين بنده حقير را مورد هدايت و رحمت قرار دهد .

.

پشتیبانی اس پی دی فایل همواره با شماست

 

با اطمینان خرید کنید …

 

  • اس پی دی فایل دارای 5 سال سابقه در ارائه فایل های دانلودی ارزشمند
  • اولین و تنها فروشگاه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت صنعت،معدن و تجارت
  • ثبت شده در ستاد سامان دهی پایگاه های اینترنتی کشور
  • دارای پشتیبانی فعال و پاسخگو

پاسخ دهید