دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت 200 دانش آموز در سال 199,000 ریال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت 200 دانش آموز در سال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت 200 دانش آموز در سال   طرح کسب و کار (بیزینس پلن) مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت 200 دانش آموز در سال   جهت آشنایی کارآفرینان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی واحد تولیدی رب گوجه فرنگی 199,000 ریال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی واحد تولیدی رب گوجه فرنگی

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی تولید رب گوجه فرنگی   طرح کسب و کار (بیزینس پلن) کارآفرینی تولید رب گوجه فرنگی جهت آشنایی کارآفرینان با طرح های کارآفرینی و ارائه ی آن به وزارت [...]

مشاهده و خرید
دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی 199,000 ریال

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی

دانلود طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی   طرح کسب و کار (بیزینس پلن) تولید بیسکویت ساده ، میشکا و نان و شیرینی   جهت آشنایی کارآفرینان با طرح های [...]

مشاهده و خرید